Eğitim Bilimleri Fakültesi

Eğitim Bilimleri Fakültesi

 Genel Bilgi

Eğitim Bilimleri Fakültesi, eğitim alanında akademik bilgi ve uygulama birikimine sahip öğretim elemanları tarafından yönetilen, öğrencilere eğitim alanında geniş bir perspektif sunan bir akademik birimdir. Fakülte bünyesinde eğitim psikolojisi, öğretim teknolojileri, öğretim ve öğrenme süreçleri, öğretmen yetiştirme, ölçme ve değerlendirme gibi temel alanlarda uzmanlaşmış akademisyenler bulunmaktadır. Bu uzmanlık alanları, öğrencilere eğitim süreçlerini anlamaları, yönetmeleri ve geliştirmeleri için gerekli teorik bilgi ve pratik becerileri sunmayı hedefler.

Ayrıca, Eğitim Bilimleri Fakültesi bünyesinde yapılan araştırmalar, eğitim alanında yenilikçi yaklaşımlar geliştirme ve eğitim politikalarına katkı sağlama amacı güder. Öğretim elemanları ve öğrenciler, çeşitli projelerde bir araya gelerek eğitim süreçlerini iyileştirmek ve topluma fayda sağlamak için çalışmaktadır. Bu bağlamda, fakülte hem akademik birikimi hem de pratiği bir araya getirerek eğitim alanında etkili bir şekilde katkı sağlamayı hedefler.

Programlar
Program Adı Fakülte Derecesi Eğitim Süresi Eğitim Dili
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Eğitim Bilimleri Fakültesi Lisans 4 Yıl Türkçe
Türkçe Öğretmenliği Eğitim Bilimleri Fakültesi Lisans 4 Yıl Türkçe
Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Eğitim Bilimleri Fakültesi Sertifika Eğitimi 2 Yarıyıl Türkçe