Hukuk Fakültesi

Genel Bilgi

2017 – 2018 Eğitim-Öğretim Yılında faaliyete geçen Hukuk Fakültemiz, Türk Pozitif Hukuku yanında uluslararası hukukun temel ilkelerini de karşılaştırmalı bir hukuk perspektifiyle, en az bir yabancı dili mesleki olarak çok iyi kullanabilme donanımına sahip, nitelikli hukukçular yetiştirmeyi amaç edinmiştir.

Değerli Öğrenciler, Geleceğin üstün özelliklerine sahip hukukçular olma amacınızın ilk adımı olarak tercih ettiğiniz Kıbrıs İlim Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne hoş geldiniz. Öncelikle sizlerle aynı kurumsal çatı altında bulunmaktan duyduğum mutluluğu ifade ediyor, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

Hukuk Fakültemiz, her biri alanlarında uzman ve deneyimli akademik kadrosu ve ilk yarıyıldan itibaren pratik ve teorinin iç içe geçtiği bir eğitim anlayışıyla öğrencilerimizi gelecekteki mesleki yaşamlarına en iyi şekilde hazırlamayı amaçlamaktadır.

Kıbrıs İlim Üniversitesi Hukuk Fakültesi, hukuk fakültelerinin ders programlarında bulunması gereken zorunlu temel derslere, uluslararası hukuka ve Hukuk İngilizcesi’ne ilave olarak, uygulamaya yönelik sanal mahkeme ve klinik derslere de yer veren, çok boyutlu bir eğitim-öğretim programını benimsemiştir. Dolayısı ile, Fakültemiz öğrencilerinin hâkimlik, savcılık, noterlik, avukatlık ve hukuk danışmanlığı gibi geleneksel hukuk meslekleri yanında, devlet ve diğer kamu idare ve kurumları ile özel sektörde iş bulabilmeleri ve çalışabilmeleri bakımından gerekli mesleki niteliklere sahip olmaları temel ölçüt olarak kabul edilmiştir.

Öğrenim yaşamınız süresince öğretim elemanlarımızla hukuki konularda sürekli iletişim halinde bulunmanızı ve Fakültemizin akademik ve sosyal olanaklarından en verimli şekilde yararlanmanızı önerir; eğitim ve öğrenim yaşamınızda üstün başarılarınızın devamını dilerim.

Programlar
Program Adı Fakülte Derecesi Eğitim Süresi Eğitim Dili
Hukuk Hukuk Fakültesi Lisans 4 Yıl Türkçe
Uluslararası Hukuk Hukuk Fakültesi Lisans 4 Yıl İngilizce