Hukuk Fakültesi

Genel Bilgi

Sevgili Öğrenciler, Kıbrıs İlim Üniversitesi Hukuk Fakültesi gerek bireyler arasındaki gerekse bireylerle kamu otoritesi arasındaki hukuki ilişkileri düzenleyen kuralları, bu kuralların dayandığı hukuki ve felsefi temelleri öğreten, öğrenciye hukuk kurallarının uygulama mantığını ve becerisini kazandıran bir fakültedir. Hukuk Fakültesi; öğrencilerini adalet, hürriyet, demokrasi ve hukukun üstünlüğüne inanan; insan haklarına, ahlaki değerlere ve evrensel hukuk ilkelerine saygılı; bilgili ve açık fikirli; bağımsız ve analitik düşünme kabiliyetine sahip; araştıran ve sorgulayan; teorik ve pratik bilgiyle donanmış çağdaş hukuk insanları olarak eğitmeyi ve yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

İş Alanları

Hukuk, sosyal bilimlerin merkezinde yer alan bir disiplindir. Kendine has meslek olanaklarından (avukat/hâkim/savcı) kamu bürokrasisine, siyasetten özel sektörde yöneticiliğe kadar çok geniş bir yelpazede saygın bir meslek hayatı sunar. Kıbrıs İlim Üniversitesi Hukuk Fakültesi öncülüğünde, üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Kamu Hukuku alanında yüksek lisans öğrencisi kabul edilmektedir.

Programlar
Program Adı Fakülte Derecesi Eğitim Süresi Eğitim Dili
Hukuk Hukuk Fakültesi Lisans 4 Yıl Türkçe
Uluslararası Hukuk Hukuk Fakültesi Lisans 4 Yıl İngilizce

Prof.Dr. Abdurrahman AYHAN

Hukuk Fakültesi Dekanı

Yrd. Doç. Dr. Altay İlkan AKTÜRK

Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı

Yrd. Doç. Dr. Altay İlkan AKTÜRK

Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı

Yrd.Doç.Dr. Muhammetnazar İLYASOV

Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı

Yrd.Doç.Dr. Muhammetnazar İLYASOV

Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı