Hukuk

Genel Bilgi

Sevgili Öğrenciler, Kıbrıs İlim Üniversitesi Hukuk Fakültesi gerek bireyler arasındaki gerekse bireylerle kamu otoritesi arasındaki hukuki ilişkileri düzenleyen kuralları, bu kuralların dayandığı hukuki ve felsefi temelleri öğreten, öğrenciye hukuk kurallarının uygulama mantığını ve becerisini kazandıran bir fakültedir. Hukuk Fakültesi; öğrencilerini adalet, hürriyet, demokrasi ve hukukun üstünlüğüne inanan; insan haklarına, ahlaki değerlere ve evrensel hukuk ilkelerine saygılı; bilgili ve açık fikirli; bağımsız ve analitik düşünme kabiliyetine sahip; araştıran ve sorgulayan; teorik ve pratik bilgiyle donanmış çağdaş hukuk insanları olarak eğitmeyi ve yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

İş Alanları

Hukuk, sosyal bilimlerin merkezinde yer alan bir disiplindir. Kendine has meslek olanaklarından (avukat/hâkim/savcı) kamu bürokrasisine, siyasetten özel sektörde yöneticiliğe kadar çok geniş bir yelpazede saygın bir meslek hayatı sunar. Kıbrıs İlim Üniversitesi Hukuk Fakültesi öncülüğünde, üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Kamu Hukuku alanında yüksek lisans öğrencisi kabul edilmektedir.

Yrd.Doç.Dr. Muhammetnazar İLYASOV

Özel Hukuk Bölüm Başkanı

Doç. Dr. RAMADAN SANIVAR

Kamu Hukuku Bölüm Başkanı

Doç. Dr. RAMADAN SANIVAR

Kamu Hukuku Bölüm Başkanı

Arş. Gör. EGE CİNGİL

Araştırma Görevlisi

Arş. Gör. ALİ TORAN

Araştırma Görevlisi