Rektör

Değerli Gençler,

Bir ülkenin küreselleşen dünyanın fırsatlarından yararlanabilmek için en önemli varlığı, bilgi ve teknoloji üretebilme gücüdür. Bu yeteneği sağlayan yegane kaynak da nitelikli insan kaynağıdır. Söz konusu insan kaynağını yaratamayan ülkeler küreselleşme sürecinin bütün olumsuz etkilerine maruz kalmakta ve yarışta arka sıralara düşmektedir.

Yeni dünyanın nitelikli iş gücü içine girmek için en önemli koşul nitelikli eğitimdir.

Çağın gerektirdiği eğitimi alamayan bir çok insan için işsiz kalmak, kaçınılmaz sondur. Bilginin en önemli üretim girdisi olduğu bu çağda, yeni iş yapma biçimleri (otomasyonun insan emeğinin yerini alması gibi olgular nedeniyle) gereksinim duyulan iş gücünü hem sayısal olarak azaltmakta hem de nitelik olarak artırmaktadır. Başka bir deyişle vasıfsız iş gücü için işsizlik yapısal bir sorun haline gelmektedir.

İleri batı ülkelerinde bizden çok önceleri başlayan bu akım, büyük bir hızla küresel dünyaya adapte olan ve bu dünya içinde kendine üst sıralarda yer arayan ülkemizi de yoğun bir biçimde etkisi altına almaya başlamış, iş hayatı giderek daha rafine eğitim almış insanları bünyesine kabul eder bir duruma gelmiştir.

Bu trendi son derece yakından izleyen Kıbrıs İlim Üniversitesi yönetimi olarak, mezunlarımızın ticaret, sanayi ve teknoloji üretimi yapan firmaların “tam aradığı kişiler” olmasını hedeflemiş bulunmaktayız.

Bu hedefe ulaşmanın hangi altyapıların kurulmasını zorunlu kıldığının bilinci içinde, sizlere en iyi eğitim verebilmek için öncelikle akademik kadromuzun mükemmelleştirilmesine önem vererek, eğitimini yapmakta olduğumuz her program için alanının en iyileri ile birlikte olmayı planladık ve bunu gerçekleştirdik.

Bu olağanüstü kadronun deneyim ve birikimlerini tam manası ile öğrencilerimize aktarabilmelerini sağlayacak ve onları daha okul sıralarında iken reel sektörün beklentilerini karşılayabilecek düzeyde eğitebilmelerine olanak sağlayacak, öğrencilerimizin bilgilerini Pratik ve uygulama ile pekiştirerek öğrenmeleri gerektiğine olan inancımızı hayata geçirecek yatırımlar ile Atölye, Stüdyo ve Laboratuvarlarımızın ileri Batı ülkelerindeki üniversitelerle boy ölçüşebilecek vasıflara sahip olmasını sağladık.

Nitelikli eğitim ihtiaycı ile ilgili akımın sadece üst yönetim görevleri için geçerli olmayıp, üretim sürecinin en alt basamağına kadar tüm çalışanların kendi seviyelerine uygun ama nitelikli bir eğitim almış olmalarını talep eder hale geldiğini bliyoruz. Bu tecrübelerimizle hayata geçirdiğimiz Sürekli Eğitim Merkezimizde, her yaş ve eğitim düzeyindeki kişilerin bireysel gelişimlerine katkıda bulunacak eğitim programları düzenlemeye başladık.

Bunlara ek olarak, içinde bulunduğumuz yüzyılın gerçeklerini dikkate alarak öğrenciliğin sadece derslerden ve ders çalışmaktan ibaret bir süreç olmadığının, mesleki bilgi ve becerinin yanı sıra fiziksel ve kişisel gelişimin önemli olduğunun bilinci ile üniversitemizdeki eğitiminiz boyunca ilgi alanlarınıza yönelik etkinlikler ile sosyal yaşamlarınızı düşünerek, kullanışlı sosyal mekanlar yarattık ve çeşitli sportif, kültürel, sanatsal ve sosyal aktiviteler üreten Öğrenci Kulüplerimizi kurarak onlara her türlü olanağı sağlayarak, sizlerin öğrenci kulüplerinin aktivitelerinde yer almanızı destekleyen bir ortam yarattık. .

Bütün bunlar dikkate alınarak öğrencilerimiz, üniversitemizde uygulanan son teknolojiyi takip eden değil, yeni teknolojiler için çalışmayı öngören özgün ve başarılı eğitim modeli, üst düzey akademisyenleri ve sunulan butik kampüs ortamı içinde kendisi ve çevresiyle barışık, lider kişilikli, bilgi üreten, sorun çözen, sorgulayan, analiz yapan bireyler olarak eğitilmekte ve geleceğe hazırlanmaktadır.

Sonuç olarak, ülkelerimizin geleceği, bugünün gençliğinin hangi ölçüde “kaliteli” bir eğitim alacağı ile bire bir ilgilidir. Kurduğumuz Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu, Enstitü ve Araştırma Merkezleri, açtığımız programlar, oluşturduğumuz akademik kadro, eğitim-öğrenim ve araştırma ortamında bölgesel ve küresel düzeyde daha güzel yarınların kurgulanması için sizleri de aramızda görmek, mutluluk dolu günler ile dolu bir eğitim yaşamı sunmak istiyoruz.

Sevgi ve saygılarımla,

Prof.Dr. Lale Ayşegül BÜYÜKGÖNENÇ

Rektör