Strateji Geliştirme ve Kalite Koordinatörlüğü

KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME VE KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Bilimin, teknolojinin, girişimcilik faaliyetlerinin gelişmesinde, değişen iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesinde en önemli rolü üstlenen üniversiteler bir yandan da değişime öncülük etmektedirler.  Entegrasyonun, iç ve dış paydaşlarla iletişimin ve güçlü bağlantıların öneminin artması ve yükseköğretim kurumlarının sorumluluk alanlarının genişlemesiyle Yükseköğretimde Kalite kavramı ivme kazanmış, akreditasyonlar ve diğer kalite sistemleri ile desteklenmiştir.

Kıbrıs İlim Üniversitesi olarak kurulduğumuz günden beri kaliteye olan inancımızı bütün uygulamalarımıza yansıtıyoruz. Bu doğrultuda oluşturmuş olduğumuz Strateji Geliştirme ve Kalite Koordinatörlüğü; Üniversitede kalite kültürünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını sağlamak, kurumun stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini geliştirmek, akademik birimlerin kalite çalışmalarını desteklemek, görev alanıyla ilgili konularda standartlar belirlemek; formlar ve rehberler hazırlamak, kalite geliştirme ve sürekli iyileştirme süreçlerini takip etmekle sorumludur.

Strateji Geliştirme ve Kalite Koordinatörlüğü Üyeleri

Prof. Dr. Lale Ayşegül BÜYÜKGÖNENÇ