Üniversite Yönetim Kurulu

ADI-SOYADI GÖREVİ
Prof. Dr. Lale Ayşegül BÜYÜKGÖNENÇ Rektör / Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V./ Başkan
Prof. Dr. Tokay GEDİKOĞLU Rektör Yardımcısı/ Senatoca Seçilmiş/Temsilci Üye Rektör Yardımcısı/ Senatoca Seçilmiş/Temsilci Üye
Prof. Dr. Ömer ÜRE Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı/Üye
Prof. Dr. Abdurrahman AYHAN Hukuk Fakültesi Dekanı/Üye
Prof. Dr. Ata ATUN Mühendislik Fakültesi Dekanı/Üye
Prof. Dr. Rukiye Kilili Turizm Fakültesi Dekanı /Üye
Yrd. Doç. Dr. Şükrü CANKAYA Genel Sekreter/ Raportör