Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı

Genel Bilgi

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü yüksek Lisans programı, matematik, istatistik, evrim stratejileri, doğrusal ve doğrusal olmayan optimizasyon, Sinir Ağları, veri analitiği gibi güçlü teorik altyapıya sahip yüksek lisans derecesine sahip teknik açıdan yetkin mühendisler yetiştirmeyi ve Python gibi son teknoloji programlama dilleri ile uygulama fırsatlarını bir araya getirmeyi amaçlamaktadır.

Program hem tezli hem de tezsiz mezuniyet imkanı sunmaktadır. Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde tezsiz Yüksek Lisans Programı 90 AKTS kredilik programdır. Tezli Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Yüksek Lisans Programı, her biri 30 AKTS iş yüküne sahip, dört yarıyıldan oluşan 2 yıllık 120 AKTS kredilik bir programdır. Bir AKTS, dönem başına 25,5 saatlik öğrenci iş yüküne eşittir.

Kıbrıs İlim Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programından mezun olan Bilgisayar mühendisleri bu programda detayları verilen eğitim sürecinden sonra değişen şartlara hızlı adapte olabilen, deney tasarlayabilen, veri toplayıp analiz edebilen ve bunları yorumlayabilen, sorunu bir bütün olarak kavrayabilen, çözme yeteneğine sahip ve çok disiplinli bir takım içinde etkin çalışarak problem çözebilecek kapasite ve bilgiye sahip olacaklardır.

Bilgisayar mühendisliği yüksek lisans eğitiminin temel hedefi; sürekli gelişme gösteren, bilim ve teknolojiyi takip edebilecek donanıma sahip, analitik düşünme yeteneği bulunan, öğrendiği bilgiyi etkin kullanabilen, yorumlayabilen ve bu bilgiyi analiz edebilen, araştırma ve geliştirme bilinci kazanmış, içinde bulunduğu toplumun ihtiyaçlarını bilen ve beklentilerini karşılayabilen mühendisler yetiştirmektir. Ayrıca, yüksek lisanslı Bilgisayar mühendisi sektördeki gelişmelere ve yeniliklere ayak uydurabilen öğrendiklerini hayata geçirip sorunları çözebilen kendini geliştirebilme bilincine sahip, mühendislik etiğini kendine ilke edinmiş, mühendislik kariyerini sürdürmeye açık olmalıdır. Son yıllarda dünyada bilim, teknoloji ve haberleşme alanlarındaki hızlı değişime paralel olarak bu teknolojiyi hayatın her alanında kullanıma geçirebilecek yazılım ve donanım bilgisi etkin ve yetkin Bilgisayar mühendislerine de ihtiyaç duyulmaktadır.

Bunların yanında hedeflenen tüm bu özelliklere sahip, yüksek lisanslı Bilgisayar mühendisi adaylarının özellikle gelişen teknolojiye ayak uydurabilmesi için gerekli altyapının eğitimleri sırasında sağlanması hedeflenmektedir.

Programımız, dünyadaki ihtiyaçlara ve gelişmelere uygun olarak; bilgisayar mühendisliği sektöründe faaliyet göstermekte olan kamu ve özel sektör kuruluşlarında,

  •  Yazılım mühendisi
  • Ağ ve haberleşme uzmanı
  • Veri Analizi uzmanı
  • Siber Güvenlik uzmanı
  • Proje Yöneticisi
  • Bilişim sistemleri mühendisi
  • Otomasyon ve kontrol mühendisi
  • Farklı seviyelerde yönetici ve yönetici yardımcısı
  • Araştırmacı
  • Akademisyen

olarak görev yapabilecek, diğer disiplinlerdeki elemanlarla takım çalışması yaparak çeşitli büyüklükteki projelerde görev alabilecek, sürekli eğitim felsefesi ile kendini geliştiren yüksek lisanslı bilgisayar mühendisleri yetiştirmektir.

Programlar
Program Adı Derecesi Eğitim Süresi Eğitim Dili
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce ) Yüksek Lisans 2 Yıl İngilizce