Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı

Rehberlik ve psikolojik danışmanlık anabilim dalı, öğrencilerin alan ile ilgili güncel teorik ve pratik bilgileri edinmesini, alana bilimsel katkıda bulunmasını ve öğrencilerin etik ilkelere bağlı kalarak mesleklerini icra etmelerini amaçlamaktadır. Kıbrıs İlim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Araştırma Enstitüsü bünyesinde YÖDAK onaylı olarak Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim verilmektedir.   

Yüksek Lisans 

Programın eğitim dili Türkçe. Rehberlik ve psikolojik danışmanlık yüksek lisans programı 60 AKTS ders 60 AKTS tez olmak üzere toplam 120 AKTS tamamlanması gerekmektedir. Buna göre, Rehberlik ve psikolojik danışmanlık yüksek lisans programı 8 ders, 1 seminer ve tez çalışmasından oluşmaktadır. Bir dersten başarılı sayılabilmek için o dersten yarıyıl notu olarak yüksek lisans öğrencisinin en az CC notu almış olması gerekir. Öğrenciler teorik derslerin en az %70’ine katılmak, uygulamaların en az % 80’ine katılmak zorundadır. 

Rehberlik ve psikolojik danışmanlık yüksek lisans programından mezun olanlar okul temelli rehberlik ve psikolojik danışma uygulamaları, ruh sağlığı danışmanlığı, bireyle ve grupla psikolojik danışma uygulamaları, kariyer danışmanlığı, aile ve çift danışmanlığı gibi uygulama alanlarında uzmanlaşabilmektedirler.   

Doktora  

Programın eğitim dili Türkçe. Rehberlik ve psikolojik danışmanlık doktora programı ilk öğrencilerini 2019-2020 bahar döneminde almaya başlamıştır. Rehberlik ve psikolojik danışmanlık doktora programı psikolojik danışmanın temel yaklaşımları ve uygulamaları, danışma kuramları, psikopatoloji, yeni danışma yaklaşımları, etik sorunlar ve etik ilkeler, kariyer gelişimi, kariyer sorunları gibi konuları ele almaktadır. Rehberlik ve psikolojik danışmanlık doktora programı 120 AKTS ders 120 AKTS tez olmak üzere 240 AKTS tamamlanması gerekmektedir. Buna göre, Rehberlik ve psikolojik danışmanlık doktora programı 8 adet ders, 1 seminer, yeterlik sınavı ve tez çalışmasından oluşmaktadır. Doktora derslerini tamamlama süresi 3 yarıyıldır. Tez çalışmasının ise dört yarıyılda tamamlanması gerekir. Bir dersten başarılı sayılabilmek için o dersten yarıyıl notu olarak doktora öğrencisinin en az BB notu almış olması gerekir. Öğrenciler teorik derslerin en az %70’ine katılmak, uygulamaların en az % 80’ine katılmak zorundadır.   

Rehberlik ve psikolojik danışmanlık doktora programını bitirenler doktor ünvanı ile akademisyen olarak görev yapmakta, yanı sıra okul temelli rehberlik ve psikolojik danışma uygulamaları, ruh sağlığı danışmanlığı, bireyle ve grupla psikolojik danışma uygulamaları, kariyer danışmanlığı, aile ve çift danışmanlığı gibi uygulama alanlarında çalışmalarını yürütebilmektedirler. 

Programlar
Program adıDerecesiEğitim SüresiEğitim Dili
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tezli)Yüksek lisans2Türkçe
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tezli)Doktora4Türk