Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı

Genel Bilgi

Pedagojik Formasyon Sertifika Programı, lisans mezunlarının öğretmenlik mesleğine adım atmalarını sağlayan, teorik ve pratik eğitimlerin bir arada sunulduğu bir programdır. Bu program, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) standartlarına uygun olarak hazırlanmış olup, mezunlara öğretmenlik yapabilme yeterliliği kazandırmayı amaçlamaktadır.

Programın Amacı

Pedagojik Formasyon Sertifika Programının temel amacı, öğretmen adaylarının;

Eğitim bilimleri temel alanındaki teorik bilgileri öğrenmeleri,

Alanlarına özgü pedagojik bilgi ve becerileri kazanmaları,

Sınıf yönetimi, ölçme ve değerlendirme, eğitim teknolojileri gibi konularda yetkinliklerini artırmaları,

Öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini etkili bir şekilde kullanabilmeleri,

Eğitim ortamlarında gereken profesyonel tutum ve davranışları sergileyebilmeleri için gerekli bilgi ve becerileri edinmeleridir.

Kabul Şartları

Pedagojik Formasyon Sertifika Programına başvurabilmek için adayların;

Lisans programından mezun olmaları,

Başvurdukları alanda lisans eğitimini tamamlamış olmaları,

Üniversitenin belirlediği akademik başarı kriterlerini karşılamaları gerekmektedir.

 

Uygulama ve Gözlem

Program kapsamında, öğretmen adaylarına teorik bilgilerin yanı sıra pratik deneyim kazandıracak şekilde planlanmış gözlem ve uygulama çalışmaları da yer almaktadır. Bu çalışmalar, adayların gerçek sınıf ortamlarında öğretmenlik deneyimi kazanmalarını sağlar.

 

Sertifikasyon ve Atama

Pedagojik Formasyon Sertifika Programını başarıyla tamamlayan adaylar, öğretmenlik mesleği için gerekli olan pedagojik formasyon sertifikasına sahip olurlar. Bu sertifika, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmen olarak atanmak için gereken ön koşullardan biridir. Ancak atama, MEB'in belirlediği diğer kriterler ve mevcut kontenjanlar doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.

 

Başvuru ve İletişim

Pedagojik Formasyon Sertifika Programı hakkında daha fazla bilgi almak ve başvuru süreçleri ile ilgili detaylar için [email protected] adresine [email protected] adresine mail atabilirsiniz.