Genel Bilgiler

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, çağdaş toplumların sürekli artan ve çeşitlendirilmiş otomasyon ihtiyaçları tarafından zorunlu kılınan bilgi ve bilgi işlem sistemlerini tasarlayacak ve uygulayacak teknik açıdan yetkin ve sosyal açıdan bilinçli mühendisleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bölüm, bilgisayar yazılımı, bilgisayar donanımı ve matematik alanında güçlü bir geçmişe sahip, bilgisayar ağlarını ve bölüm içi teknik / bölüm dışı teknik olmayan seçmeli dersleri içeren dengeli bir lisans programı sunmaktadır. Eğitim sürecimizde gerçek iş dünyasının gereksinimlerine yönelik en yeni malzeme ve teknolojileri kullanmaktayız.

İnternet ve çevrimiçi teknolojilerin gelişimi bilgisayar mühendisliği alanındaki çalışmaların sonuçlarıdır. Bilgisayar mühendisleri, günümüzde kullanılan ve gelecekte ortaya çıkacak ve kullanılacak teknolojilerin mimarlarıdırlar. Bir bilgisayar mühendisi olarak, gelişmekte olan teknolojilerin geliştirilmesine katılabilir ve bankalar, devlet kurumları, ticaret firmaları ve imalatçı firmalardan, pazarlama kuruluşlarına kadar e-ticaret, veritabanı yönetimi, ağ yönetimi, yazılım geliştirme gibi teknoloji uzmanlarına ihtiyaç duyan her sektörde kariyer imkanına sahip olursunuz. Ayrıca mühendislik yüksek öğrenimi alabilir, doktora eğitiminizi tamamlayarak akademisyen olarak kariyerinizi sürdürmeyi de tercih edebilirsiniz.

Programın Amacı
Hedefler
Eğitim-Öğretim Metotları
Kariyer Olanakları
Akademik Kadro
İletişim

Öğrencilere gerçek dünyadaki mühendislik görev ve problemlerinin farkında olarak gerçek dünyadaki durumlarla başa çıkabilme becerisi kazandırmak amaçlanmaktadır.

Öğrencilerin teknolojiyi gerçek hayattaki problemleri çözmede kullanabilmeleri için ve en son teknolojik gelişmeleri kavramaları amacıyla gerçek dünyadan mezuniyet projeleri ve reel sektörde yaz stajı hedeflenmektedir.

Çağdaş toplumların sürekli büyüyen ve çeşitlendirilmiş otomasyon ihtiyaçları tarafından zorunlu kılınan bilgi ve bilgi işlem sistemleri tasarlayacak ve uygulayacak teknik açıdan yetkin ve sosyal açıdan bilinçli mühendislerin yetiştirilmesi,

Kariyeri aracılığıyla bilgiye nasıl ulaşılacağını ve hedeflerine nasıl ulaşılacağını öğrenen kendini tanıyan mezunlar.

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, araştırma ve sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma, pratik uygulama gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Sunduğumuz lisans programımız, seçkin akademisyen ve uzman kadrolarımız ile öğrencilerimizi geleceğin bilgisayar mühendisi olarak hazırlamaktadır.

Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora derecelerine başvuruda bulunabilirler.  Bununla  birlikte lisans  öğrenimini tamamlayan öğrencilerimiz yüksek lisans ve doktora öğrenimlerinin ardından bilim insanı  unvanıyla akademisyen olarak iş hayatlarını sürdürebilmektedir.

ÜnvanAdı SoyadıGörevProgramE-mail adresi
Yrd. Doç. Dr.Ruhsan ÖNDERBilgisayar Mühendisliği Bölüm BaşkanıBilgisayar Mühendisliğiruhsanonder@csu.edu.tr