Genel Bilgiler

Elektrik ve Elektronik Müdensliği, dünyanın her yerinde mesleğini uygulayabilecek bilgi ve becerilere sahip, rekabetçi, teknolojik - temel bilimlerdeki ilerlemeleri izleyebilen ve bunları uygulayabilen toplumsal ve etik sorumluluk sahibi Elektrik-Elektronik mühendisi yetiştirmek için eğitim-öğretim programını tasarlamaktır.

Bu doğrultuda programımızın amacı öğrencilerimizin Elektrik ve Elektronik mühendisliğinin farklı alanlarında bilim ve teknoloji üretimine katkıda bulunmak, çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatılmış, problem çözme ve analitik düşünme yeteneğine sahip üstün nitelikli mühendisler yetiştirmek ve sanayi ile işbirliği içerisinde yürütülen mühendislik faaliyetleriyle ülkemizin teknolojik gelişimine destek olmaktır.

Dünyanın her yerinde mesleğini uygulayabilecek bilgi ve becerilere sahip, rekabetçi, teknolojik yenilikleri izleyebilen ve bunları uygulayabilen toplumsal ve etik sorumluluk sahibi Elektrik-Elektronik mühendisi yetiştirmek için eğitim-öğretim programını tasarlamaktır. Bölümümüzde öğretim, gelişmiş laboratuvarlarla donanmış modern bir binada verilmekte ve çağımızın gerektirdiği her türlü teknolojik olanak eğitimin hizmetine sunulmaktadır. Ayrıca, bölüm öğrencilerimizin çeşitli diğer ihtiyaçlarını giderebilmeleri için, üniversite yerleşkesi içerisinde ortak kullanıma sunulan açık ve kapalı oyun alanları, kantinler, kafeteryalar, öğrenci kulüpleri, merkezler ve kütüphane gibi çeşitli sosyal, kültürel ve akademik ortamlardaki imkanlardan yararlanmaktadırlar.

Programın Amacı
Hedefler
Eğitim-Öğretim Metotları
Kariyer Olanakları
Akademik Kadro
İletişim

Mezunlarımız, Kamu ve özel sektörde bulunan ulusal kuruluşlar yanında uluslararası kurumlarda da elektriğin üretimi, iletimi, dağıtımı ve kontrolü; elektronik devre tasarımı ve üretimi; işaret işleme ve haberleşme sistemlerinin tasarımı, üretimi ve denetimi, konularında tek başına veya takım halinde çalışırlar; saha mühendisi ve proje mühendisi olarak görev alırlar.

Kazandıkları bilimsel ve sosyal yetileri ile çalışacakları ortamlarda kritik düşünme, disiplinler arası işbirliği sağlama ve yöneticilik yapabilme özellikleri taşırlar.

Bir üst seviyedeki eğitimleri (yüksek lisans ve doktora) takip edebilirler.

  • Ulusal ve uluslar arası şirketler kurabilirler.
  • Çağın getirdiği yerel ve evrensel sorunlara duyarlı meslek bilincine sahip Elektrik-Elektronik Mühendisler yetiştirmek
  • Gelişimlere açık sürekli olarak kendini yenileyebilen mezunları topluma kazandırmaktır.

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, araştırma ve sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma, pratik uygulama gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Sunduğumuz lisans programımız, seçkin akademisyen ve uzman kadrolarımız ile öğrencilerimizi geleceğin elektrik ve elektronik mühendisi olarak hazırlamaktadır.

Mezunlar; elektronik ve elektrik teknolojilerinin ve yedek parçalarının üretildiği, transfer edildiği, satıldığı ve pazarlandığı özel sektör ve kamu kurumlarında çalışabilmektedirler. (Telekom, TRT, TEK, Elektromekanik San. vb.). Ayrıca elektronik tasarım, bakım ve onarım, kontrol sistemleri tasarım ve üretim, iletişim sistemleri elektromekanik sanayi alanlarında iş imkanları mevcuttur.

Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora derecelerine başvuruda bulunabilirler.  Bununla  birlikte lisans  öğrenimini tamamlayan öğrencilerimiz yüksek lisans ve doktora öğrenimlerinin ardından bilim insanı  unvanıyla akademisyen olarak iş hayatlarını sürdürebilmektedir.

Ünvan Ad-SoyadGörevProgramE-mail adresi
Yrd. Doç. Dr.Refet RAMİZElektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölüm BaşkanıElektrik ve Elektronik Mühendisliğirefetramiz@csu.edu.tr
Prof. Dr.Ali ERTAŞÖğretim ElemanıElektrik ve Elektronik Mühendisliğialiertas@csu.edu.tr
Öğr. Gör.Muhammad Asıf RABBANİÖğretim ElemanıElektrik ve Elektronik Mühendisliğiasifrabbani@csu.edu.tr
Ünvan Ad-SoyadGörevProgramE-mail adresi
Yrd. Doç. Dr.Refet RAMİZElektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölüm BaşkanıElektrik ve Elektronik Mühendisliğirefetramiz@csu.edu.tr
Öğr. Gör.Muhammad Asıf RABBANİÖğretim ElemanıElektrik ve Elektronik Mühendisliğiasifrabbani@csu.edu.tr