Genel Bilgiler

İşletme Bölümünün önceliği, öğrencilerimizin yönetim, iş idaresi ve organizasyonlar alanlarında kişisel ve mesleki gelişimlerini sağlamaktır. Bölümümüz, etkileşimli,uygulama ve araştırmaya dayalı bir öğrenme deneyimi sayesinde, iş dünyasının ve ekonomik hayatın güncel sorunlarını ve yapısal özelliklerini değerlendiren, yaratıcı çözümler üreten işletmeciler ve girişimciler yetiştirmeye odaklanmaktadır.

İşletme Bölümü, öğrencilerimize yönetim konularına etkin bir şekilde değerlendirip yorumlayabilen ve kritik yönetimsel karar alma süreçleri aracılığıyla pratik çözümler geliştirebilen objektif ve etik bir  bakış açısı sağlamayı hedeflemektedir.

Öğrencilerimiz, eğitimleri esnasında alanında deneyimli,uluslararası akademik kadrosuyla hem uygulamada hem de teoride desteklenerek mesleki bilgi ve becerilerinin en üst düzeyde olması sağlanmaktadır.

İşletme bölümümüz, eleştirel düşünme, sözlü ve yazılı iletişim yetkinlikleri, sayısal karşılaştırma yetenekleri ve analiz becerileri ışığında uluslararası standartlarda ve etik değerlere uygun hareket edebilen mezunlar kazandırmak için tasarlanmıştır. Bölümümüz de farklı ülkeler ve kültürlerin buluşmasından dolayı, öğrencilerimiz uluslararası bakış açısına ve iletişime sahip olmaktadır. Buna bağlı olarak, öğrencilerimizin edinmiş oldukları uluslararası iletişim becerileri, öğrencilerimize iş dünyasında uluslararası kariyer imkanları sağlamaktadır. İşletme programını tamamlayan öğrencilerimiz,kamu veya özel sektörde  çeşitli alanlarda kariyer imkanlarına sahip olmakla beraber,uluslararası düzeyde başarılı profesyoneller olarak iş dünyasına hazırlanmaktadırlar.

Hedefler
Eğitim-Öğretim Metotları
Kariyer Olanakları
Akademik İlerleme Olanakları
İletişim

Bu kapsamda öğrencilerimize; analitik yaklaşımı benimsemiş, teori ve pratiği bütünleştiren ve bilişim teknolojileri donanıma sahip, tüm sektörler için anahtar işletmecilik faaliyetlerini başarı ile sürdürecek yetkinliğe ulaşmış bireyler olmalarına yönelik olarak eğitim verilmekte olup; eğitimleri boyunca aldıkları bilgi ve beceriler sayesinde ulusal ve uluslararası firmalarda pozisyonlarda istihdam edilmeleri hedeflenmiştir.

Kıbrıs İlim Üniversitesindeki programlarda en çok kullanılan eğitim-öğretim yöntemleri aşağıda verilmiştir. Programlar, amaç ve hedeflerine göre, bu listede sıralanan yöntemlerin çoğunu kullanmaktadır. İŞLETME programının, hedeflediği program öğrenme çıktılarına ulaşmak için, programın tümünde kullandığı eğitim-öğretim yöntemleri “program öğrenme çıktıları” kısmında, programdaki bir dersle ilgili yöntemler ise “ders tanıtım ve uygulama bilgileri” kısmında yer almaktadır.

Bölümümüz, ulusal ve uluslararası düzeyde profesyonel akademik kadroya sahiptir. Ayrıca, öğrencilerimiz farklı ve saygın kurumlar yelpazesinde staj yapmaları için teşvik edilmektedir.

İşletme Programında kullanılan öğretim teknikleri yöntemleri:

 • Dersler
 • Seminer
 • Projeler
 • Bireysel ve Grup Çalışmaları
 • Araştırma
 • Staj/Uygulama
 • Gözlem

Bölümümüz, küresel vizyona sahip,yenilikçi, ileri İngilizce iletişim becerilerine sahip geleceğin iş insanlarını  ve girişimcilerini yetiştirmeyi hedeflemektedir.

İşletme Bölümden mezun olan öğrenciler kamu ve özel sektörde yer alan tüm sanayi ve ticari şirketler ile bankalar başta olmak üzere finans piyasası kurumlarında; finans, muhasebe, pazarlama, satış, insan kaynakları, üretim yönetimi pozisyonlarda yönetici ve yönetici yardımcısı unvanı ile istihdam edilebilirler. Bununla beraber, bölüm programı yeminli mali müşavirlik ve müfettişlik yapabilme donanımını sağlamaktadır.

 • Yandal
 • Çift anadal
 • Uluslararası değişim programları ile yurt dışında eğitim (1 veya 2 yarıyıl)
 • Mezuniyet sonrası yüksek lisans programlarına devam imkanı
Ünvan Adı Soyadı Görevi E-mail Adresi Kadro Durumu
Doç. Dr. Erdal Güryay Dekan Yardımcısı erdalguryay@csu.edu.tr Tam Zamanlı