Genel Bilgiler

Yazılım mühendisliği programının misyonu Yazılım yaşam süreci içinde mühendislik yaklaşımlarını kullanarak etkili çözümler üretebilecek nitelikte, etik ilkeler ile yaşam boyu öğrenmeyi özümsemiş sorumluluk sahibi, Yurt içi ve yurtdışında işbirliği kurarak çalışmalar yürütebilecek ve böylelikle ülke kalkınmasına ve toplum refahına katkıda bulunacakyazılım mühendisleri yetiştirmektir.

Yazılım Mühendisliği programının vizyonu mezunları uluslararası seviyede aranan, bilimsel araştırmalar, projeler ve eğitim konularında ülkemizde ve dünyada önde gelen Yazılım Mühendisliği bölümlerinden biri olmak.

Yazılım Mühendisliği Programının amacı

Mühendislik yaklaşımlarını kullanırken etik, sosyal, yasal ve ekonomik ilgileri bütünleştirecek uygun çözümleri tasarlayabilen

Yazılım tasarımı, geliştirilmesi, gerçekleştirimi ve doğrulanması için temel sağlayan mevcut teorileri, modelleri ve teknikleri anlayabilen ve uygulayabilen

Yazılım geliştirme ortamında etkin olarak çalışabilen, gerekli olduğunda liderlik yapabilen ve kullanıcılarla iyi iletişim kurabilen yani proje yönetimi becerisine sahip

Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinerek mesleki ve kişisel gelişimlerini devam ettiren

mühendisler yetiştirmektir.

Programın Amacı
Hedefler
Eğitim-Öğretim Metotları
Kariyer Olanakları
Akademik Kadro
İletişim

Mezunlarımızın, yazılım sistemleri, veri analizi ve akıllı sistemler konusunda akademik/bilimsel çalışmalarda araştırmacı olarak yer almaları

Mezunlarımızın, yazılım projelerinde yönetici, takım lideri, proje elemanı ya da danışman olarak görev almaları

Mezunlarımızın, yazılım yaşam döngüsünün her bir aşamasında yazılım mühendisi olarak aşağıdaki pozisyonlarda çalışmak üzere istihdam edilmeleri: -Gereksinim Mühendisi -Sistem Çözümleyicisi -Sistem/Yazılım Tasarımcısı -Sistem/Yazılım Geliştiricisi -Test Mühendisi -Kalite Uzmanı -Ürün Sorumlusu

Hedefimiz, Dünyanın her yerinde çalışabilecek Yazılım Mühendisi yetiştirmektir.

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, araştırma ve sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma, pratik uygulama gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Sunduğumuz lisans programımız, seçkin akademisyen ve uzman kadrolarımız ile öğrencilerimizi geleceğin yazılım mühendisi olarak hazırlamaktadır.

Bilgisayar kullanımının hızla yaygınlaştığı ülkemizde yazılım mühendisliği bölümü mezunlarının yönetim, eğitim, endüstri, ticaret ve hizmet alanlarında faaliyet gösteren çeşitli kamu kuruluşları ile özel kuruluşlarda, bankalarda, üniversitelerde, bilgisayar donanım ve yazılımı üreten pazarlayan firmalarda çalışma olanakları vardır.

Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora derecelerine başvuruda bulunabilirler.  Bununla  birlikte lisans  öğrenimini tamamlayan öğrencilerimiz yüksek lisans ve doktora öğrenimlerinin ardından bilim insanı  unvanıyla akademisyen olarak iş hayatlarını sürdürebilmektedir.

ÜnvanAd-SoyadGörevProgramE-mail adresi
Yrd. Doç. Dr.Zalihe YARKINERMühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı
Yazılım Mühendisliği Bölüm Başkanı
Yazılım Mühendisliğizaliheyarkiner@csu.edu.tr