Uzaktan Eğitim Merkezi

Uzem Genel Bilgiler.

  • Öğrenme hayat boyu devam eden bir süreç olarak kabul edilmektedir. Teknolojinin hayatın her alanında etkisini artırmasıyla 21. yüzyıl öğrenenlerinden beklenen beceriler de değişmiştir. Teknolojinin eğitimde kullanılması ile birlikte, öğretmen ve öğrencilerin rol ve sorumlulukları ile eğitim materyallerinin formatı da değişmiştir. Dijitalleşmenin eğitimde yer alması ile öğrenme ortamlarında kullanılmak üzere hazırlanan elektronik eğitim içeriklerinin (e-içeriklerin) önemi artmıştır. E-içeriklerin, öğrenmeyi destekleyecek ve kolaylaştıracak şekilde hazırlanması gerekmektedir. Eskiden günümüze eğitim materyali olarak kullanılan basılı ders kitapları dijital ortama taşınarak e-kitap formatına çevrilmiş; son teknolojik gelişmeler ile birlikte bunlar; video, infografik içerikler, hareketli resimler, ölçme değerlendirme uygulamaları, animasyon ve benzeri   birçok elektronik eğitim içeriği (e-içerik) ile desteklenerek daha dinamik bir yapıya kavuşmuştur.