Bilgi Güvenliği Mühendisliği

Genel Bilgi

Bilgi Güvenliği Mühendisliği Bölümü, öğrencilere siber güvenliğin gelişen zorluklarına çözüm bulmak için gerekli bilgi ve becerileri sağlamak üzere tasarlanmış bir Lisans Programı sunmaktadır. Bu program 240 AKTS kredisi ve sekiz dersten oluşan 4 yıllık bir müfredattan oluşmaktadır. Her dönem 30 AKTS kredilik iş yükü taşır." Programın amacı, bölümün misyonu doğrultusunda, bilgi güvenliği alanında dünya çapında rekabet edebilecek ve toplumsal talepleri karşılayabilecek öğrenciler yetiştirmektir.

Disiplinin temel ilkelerinin öğrenilmesine vurgu yapan program, aynı zamanda bilgi güvenliği ilkeleri konusunda güçlü bir temel oluşturmaya da odaklanıyor. Müfredat, yüksek kalitede bir eğitim sunmak için pratik ve teorik dersleri kapsayan kapsamlıdır.

Bilgi Güvenliği Mühendisliği programındaki öğrenciler, teorik bilgi ve uygulamalı deneyimin birleşimi sayesinde, gerçek dünyadaki siber güvenlik zorluklarını çözmek için gerekli becerileri geliştirir. "Hem teorik temellere hem de pratik uygulamalara hakim olan mezunlar, bilgi güvenliği alanına etkin bir şekilde katkıda bulunmaya hazır olacaklardır.