Bilgisayar Mühendisliği

Genel Bilgi

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, çağdaş toplumların sürekli artan ve çeşitlendirilmiş otomasyon ihtiyaçları tarafından zorunlu kılınan bilgi ve bilgi işlem sistemlerini tasarlayacak ve uygulayacak teknik açıdan yetkin ve sosyal açıdan bilinçli mühendisleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bölüm, bilgisayar yazılımı, bilgisayar donanımı ve matematik alanında güçlü bir geçmişe sahip, bilgisayar ağlarını ve bölüm içi teknik / bölüm dışı teknik olmayan seçmeli dersleri içeren dengeli bir lisans programı sunmaktadır. Eğitim sürecimizde gerçek iş dünyasının gereksinimlerine yönelik en yeni malzeme ve teknolojileri kullanmaktayız.

İnternet ve çevrimiçi teknolojilerin gelişimi bilgisayar mühendisliği alanındaki çalışmaların sonuçlarıdır. Bilgisayar mühendisleri, günümüzde kullanılan ve gelecekte ortaya çıkacak ve kullanılacak teknolojilerin mimarlarıdırlar. Bir bilgisayar mühendisi olarak, gelişmekte olan teknolojilerin geliştirilmesine katılabilir ve bankalar, devlet kurumları, ticaret firmaları ve imalatçı firmalardan, pazarlama kuruluşlarına kadar e-ticaret, veritabanı yönetimi, ağ yönetimi, yazılım geliştirme gibi teknoloji uzmanlarına ihtiyaç duyan her sektörde kariyer imkanına sahip olursunuz. Ayrıca mühendislik yüksek öğrenimi alabilir, doktora eğitiminizi tamamlayarak akademisyen olarak kariyerinizi sürdürmeyi de tercih edebilirsiniz.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde Lisans Programı 240 AKTS kredisidir, her biri 30 AKTS iş yükü olan sekiz dönemden oluşan 4 yıllık bir programdır. Bir AKTS dönem başına 25.5 saatlik öğrenci iş yüküne eşittir.