Havacılık Yönetimi

Genel Bilgi

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü, hızla büyüyen ve gelişen havacılık sektöründe liderlik ve yönetim pozisyonları için gerekli bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandırmak üzere tasarlanmıştır. Bu program, havacılık endüstrisinin karmaşık yapısını ve operasyonlarını derinlemesine anlama, analiz etme ve yönetme kapasitesine sahip profesyoneller yetiştirmeyi hedefler. Programın müfredatı, havacılık endüstrisinin hem ulusal hem de uluslararası düzeyde karşılaştığı meydan okumaları ve fırsatları kapsar. Programda staj zorunluluğu vardır. Bu da öğrencilerin sınıf içinde öğrendikleri teorik bilgileri gerçek dünya senaryolarında uygulamalarını sağlar. Havacılık yönetimi programında sunulan dersler genellikle aşağıdaki konu başlıklarını içerir:

Havacılık Temel Bilgileri: Havacılık endüstrisinin tarihçesi, temel prensipleri ve teknolojik gelişmeleri hakkında bilgi sunar.

Havalimanı Yönetimi: Havalimanlarının işletilmesi, yönetilmesi ve havalimanı operasyonlarındaki güncel trendler üzerine odaklanır.

Hava Yolu Operasyon Yönetimi: Hava yolu şirketlerinin operasyonel işleyişi, rota planlaması, filo yönetimi ve operasyonel verimlilik konularını ele alır.

Havacılık Emniyet Yönetimi ve Güvenlik: Havacılık güvenliği prensipleri, risk yönetimi, acil durum planlaması ve güvenlik protokolleri üzerine detaylı bilgiler sunar.

Havacılık Mevzuatı ve Politikaları: Ulusal ve uluslararası havacılık mevzuatı, düzenlemeler, standartlar ve politikalar hakkında kapsamlı bilgi sağlar.

Havacılık Ekonomisi ve Finansı: Havacılık endüstrisinin ekonomik yapısı, maliyet yönetimi, finansal analiz ve bütçeleme teknikleri üzerine yoğunlaşır.

Müşteri Hizmetleri ve Yolcu İlişkileri: Yolcu hizmetleri yönetimi, müşteri memnuniyeti stratejileri ve kriz yönetimi konularını kapsar.

İnsan Kaynakları Yönetimi: Havacılık endüstrisindeki insan kaynakları yönetimi, liderlik, ekip çalışması ve organizasyonel davranış üzerine odaklanır.

İş Alanları

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü mezunlarının kariyer fırsatları, havacılık sektörünün geniş kapsamı nedeniyle oldukça çeşitlidir. Bu sektörde çalışmak, global bir perspektife sahip olmayı ve sürekli değişen teknolojik ve düzenleyici çevreye uyum sağlayabilme yeteneğini gerektirir. Mezunlarımızın değerlendirebileceği bazı kariyer alanları ve roller:

Havalimanı Yönetimi ve Operasyonları: Havalimanı operasyon yöneticisi, havalimanı güvenlik yöneticisi, havalimanı ticari işler yöneticisi gibi pozisyonlarda çalışabilirler. Bu roller, havalimanının günlük işleyişinin düzgün bir şekilde yürütülmesinden sorumludur.

Hava Yolu Yönetimi: Hava yolu şirketlerinde operasyon yöneticisi, yolcu hizmetleri yöneticisi, satış ve pazarlama yöneticisi gibi pozisyonlarda kariyer yapabilirler.

Hava Trafik Yönetimi: Hava trafik kontrolörü, hava trafik yönetimi planlayıcısı gibi rollerde çalışabilirler.

Havacılık Emniyet ve Güvenliği: Havacılık güvenlik uzmanı, risk yönetimi analisti gibi roller ile başlayarak havacılık sektöründe emniyet ve güvenliğin sürekli olarak sağlanması ve iyileştirilmesiyle ilgili kritik görevler üstlenebilirler.

Müşteri İlişkileri ve Hizmetleri: Müşteri hizmetleri yöneticisi, yolcu ilişkileri uzmanı gibi pozisyonlarda görev alabilirler. Müşteri memnuniyetini ve sadakatini artırmaya yönelik stratejiler geliştirmekle konularında roller üstlenebilirler.

Finans ve Muhasebe: Havacılık finans analisti, muhasebe yöneticisi gibi roller alarak hava yolu şirketlerinin ve havalimanlarının finansal sağlığını yönetme ve iyileştirme görevler üstlenebilirler.

İnsan Kaynakları: Havacılık sektöründe insan kaynakları yöneticisi veya eğitim ve geliştirme uzmanı gibi rollerde çalışarak, çalışanların yetkinliklerini artırma ve organizasyonel hedeflere ulaşmada etkili olmalarını sağlama görevlerini üstlenebilirler.

Yasal ve Düzenleyici İşler: Havacılık yasal danışmanı, düzenleyici işler uzmanı gibi roller üstlenebilir,havacılık şirketlerinin ulusal ve uluslararası hukuk ve düzenlemelere uygunluğu konularında çalışabilirler.

Proje Yönetimi ve Danışmanlık: Havacılık sektörüne yönelik danışmanlık firmalarında proje yöneticisi veya danışman olarak, havalimanı geliştirme projeleri, operasyonel iyileştirmeler ve stratejik planlama konularında uzmanlık sağlayabilirler.

Uçuş Operasyonları ve Bakım: Uçuş operasyonları yöneticisi, uçak bakım planlama uzmanı gibi roller üstlenebilir ve uçuş güvenliğini ve uçakların operasyonel verimliliğini sağlama konularında kritik pozisyonlarda görev alabilirler.

Yrd. Doç. Dr. Nalan Gelirli            

İ.İ.S.B.F Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliğ Bölüm Başkanı

                         

AKADEMİK PERSONEL  ADI-SOYADI BÖLÜMÜ İDARİ GÖREVİ E-MAİL ADRESİ ÇALIŞMA DURUMU (Tam Zamanlı/Yarı Zamanlı) 
Yrd. Doç. Dr. Nalan Gelirli  İ.İ.S.B.F. Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölüm Başkanı/ Öğretim Üyesi [email protected] Tam Zamanlı 
Öğr. Gör. Taptıg İmanov  İ.İ.S.B.F. Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Öğretim Görevlisi [email protected] Yarı Zamanlı 
Öğr. Gör. Burcu Aksu  Havacılık Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi [email protected] Tam Zamanlı