Hemşirelik

HEMŞİRELİK GENEL BİLGİ

Hemşirelik birey, aile ve toplumun sağlığını koruma, geliştirme ve sürdürmeye odaklı çalışan bir meslektir. Bilim ve teknolojiyi etkin kullanarak, hemşireliğin çağdaş ve genişleyen rollerini yerine getirebilir. Mesleki etik ilkeleri benimseyerek ekip iş birliği içinde çalışır. Tüm bu uygulamaları yapabilmek için veri toplama, topladığı verileri sentezleyerek hemşirelik tanısı koyma, bilgi ve birikimleri ile araştırıcı, bakım verici, danışmanlık gibi rolleri ile girişimde bulunma ve bulunduğu girişimi değerlendirerek hemşirelik bakım planını işletir. Mezuniyet sonrası insanın var olduğu her yerde görev yapabilir. Temel sağlık hizmetleri, tedavi edici hizmetler ve rehabilite edici hizmetleri içinde yer alabilir.

Doç.Dr. Sevil ALBAYRAK

Hemşirelik Bölüm Başkanı

Doç.Dr. Sevil ALBAYRAK

Hemşirelik Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Mehmet Zeki AVCI

Öğretim Üyesi

Prof.Dr. Mehmet Zeki AVCI

Öğretim Üyesi

Prof.Dr. Mehmet Zeki AVCI

Prof.Dr. Hayriye Deniz SELİMEN

Öğretim Üyesi

Prof.Dr. Hayriye Deniz SELİMEN

Prof. Dr. Mualla YILMAZ

Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Mualla YILMAZ

Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Mualla YILMAZ

Yarı Zamanlı

 

Doç.Dr. Naile ALANKAYA

Öğretim Üyesi

Doç.Dr. Naile ALANKAYA

Öğretim Üyesi

Doç.Dr. Naile ALANKAYA

Yarı Zamanlı