İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Genel Bilgi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, farklı iç mekânlar (ör. Konut, ofis, tarihi ve ticari yapılar) ve yarı açık mekânlarda (ör. Bahçe) konfor, ergonomik, ekonomik, kullanıcıların fiziksel, psikolojik, sosyal özellikleri, bilimsel ve sanatsal ilkeleri bütüncül bir yaklaşımla değerlendirerek özgün mekânları tasarlayan bir meslek disiplinidir. Diğer bir deyişle; İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, kullanıcı talepleri ve mekânsal özellikler temelinde bir mekânı işlevsel ve estetik açıdan tasarlayan ve düzenleyen bir meslek disiplinidir. Bu bağlamda, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bireylerin yaşam kalitesini artırma, toplumun sanatsal ve kültürel açıdan gelişmesine önemli katkı sağlar.

 

Kıbrıs İlim Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nün ana vizyonu; uluslararası standartlar ve etik değerler çerçevesinde eleştirel, yaratıcı, araştırmacı, yenilikçi, çağdaş, modern teknolojileri kullanabilen, yabancı dili güçlü, disiplinler arası çalışma ve sanatsal yetileri yüksek, toplumsal ve çevresel sorunlara duyalı, nitelikli iç mimarlar yetiştirmektir. Bölümü’nün misyonu ise; sanatsal ve bilimsel faaliyetler çerçevesinde ulusal ve uluslararası işbirliğini destekleyen, özgün fikirleri tasarım ve sanatsal pratiğe dönüştürebilen, kuramsal bilgi ve modern teknolojiler ile kaliteli eğitim veren bir Bölüm olmayı amaçlamaktadır. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Lisans Programının eğitim dili Türkçedir. Lisans Programı 4 yıl ve 8 dönemden oluşmaktadır.

Bölüm YÖK-YÖDAK onaylıdır.