İNGİLİZCE HAZIRLIK (İNGİLİZCE)

İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI

Kıbrıs İlim Üniversitesi’nde birçok bölüm ve program için eğitim-öğretim dili İngilizcedir. Öğrencilerin dersleri etkili bir şekilde takip edebilmeleri için İngilizce dil seviyelerinin belirli bir düzeyde olması gerekmektedir. Bu doğrultuda, her akademik yılın başında tüm öğrencilere muafiyet ve seviye belirleme sınavı uygulanmaktadır. Sınav sonucunda, İngilizce dil düzeyi ön lisans veya lisans programlarındaki dersleri anlamak için yeterli olmayan öğrenciler, dil becerilerini geliştirmek üzere İngilizce Hazırlık Programı’na katılırlar. Kıbrıs İlim Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı, her yıl yaklaşık 500 öğrenciye, fakültelerindeki ilk dönemlerine başlamadan önce İngilizce eğitimi vermektedir.

İngilizce Hazırlık Programı, öğrencilerini ileri akademik çalışmaları sürdürebilecek seviyeye getirmeyi amaçlar. Bu program, iyi eğitimli, deneyimli ve öğrencileriyle yakından ilgilenen eğitimci kadrosu aracılığıyla, modern eğitim yöntemlerini kullanarak sunulmaktadır. Programın ana hedefi, öğrencilerin hem akademik hem de sosyal yaşamlarında İngilizce dilinde akıcı bir şekilde kendilerini ifade edebilmelerini sağlayacak dil becerileri ile donatmaktır.

İngilizce Hazırlık Programı’nın amacı, öğrencilerin akademik hayatlarında başarılı olabilmeleri ve İngilizcenin iletişim aracı olarak kullanıldığı çeşitli çevrelerde kendilerini ifade edebilmeleri için gerekli dil becerilerini kazandırmaktır.

Günümüzde, İngilizce bilmenin üniversite diploması kadar önemli olduğu göz önünde bulundurulduğunda, İngilizce Hazırlık Programımız öğrencilere önemli bir fırsat sunmaktadır. Öğrencilerimize bu programda eğitim vermekten ve onlarla çalışmaktan büyük keyif almaktayız.

İNGILIZCE HAZIRLIK PROGRAMININ YAPISI

İngilizce Hazırlık Programımız, her biri yedi hafta süren 4 kurdan ve beş farklı dil seviyesinden oluşmaktadır. Her kura ‘Track’ denmektedir. Üniversitemizin İngilizce dil programlarına kayıtlı olan öğrenciler öncelikle İngilizce Yerleştirme Sınavı’na (CSUEPE) tabi tutulurlar. A1, A2 ve B1 seviyelerinde puan alan öğrenciler, İngilizce Hazırlık Okulu’ndaki uygun seviye kurslarına yerleştirilir. B2 seviyesinde puan alan öğrenciler ise fakültelerindeki seçtikleri programlara kayıt olurlar.

DERS KİTAPLARI

Her dersin, öğrencilerin seviyesine göre Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından planlanan ders kitapları bulunmaktadır. İlgili dersin öğretim görevlisi ders kitaplarını dağıtır ve her yeni dersin ilk gününde yeni kitaplar kullanılır.

DERSLER VE İÇERİKLERİ

1. MAIN COURSE: İngilizce dil bilgisi, konuşma, okuma, dinleme, yazma gibi bütün dil becerilerini içerir.

2. INTEGRATED SKILLS;

LISTENING ve SPEAKING: İngilizce dinleme ve konuşma becerilerini içerir.

READING: İngilizce bir metinde okuduğunu anlama, inceleme, okuduğundan bilgi edinme, okuduğu metinden çıkarımda bulunma becerilerini içerir.

WRITING: İngilizce dilinde kendini tanıtma, bir konuda fikir sunma, akademik kompozisyonlar oluşturma becerilerini içerir.

SINAVLAR ve Değerlendirmeler

Öğrencilerin bir sonraki seviyeye geçip geçemeyecekleri, mevcut seviyedeki ortalama başarılarına göre belirlenir. Öğrencilerin bir sonraki seviyeye geçebilmeleri için, bulundukları seviyedeki ortalama başarı oranlarının 100 üzerinden 60 olması gerekmektedir. %60 başarı oranına ulaşamayan öğrenciler, kuru tekrar etmek zorundadır.

Progress Test: Her kurun 3. haftasının sonunda gerçekleştirilen ve öğrencilerin Grammar & Vocabulary alanlarında ilerleme durumunu kaydeden ve öğrencilerin genel not ortalamasının %20 ‘lik kısmını oluşturan sınavdır.

Level Exam: Her kurun son haftasında gerçekleştirilen ve öğrencilerin Grammar & Vocabulary & Listening & Reading ve Writing becerilerini test eden ve öğrencilerin genel not ortalamasının %60 ‘lik kısmını oluşturan bir kur atlama sınavıdır.

Speaking Exam: Her seviyenin sonunda yapılan ve öğrencilerin kelime seçimi, telaffuz, ifade becerileri ve derste kazandıkları bilgileri konuşurken nasıl kullandıklarını değerlendiren % 10 oranında etkili bir sınavdır. Bu sınavda her öğrenciye 10 dakika verilir ve sınav iki eğitmen tarafından değerlendirilir.

Homework& Project: Her seviyede farklılık gösteren ve dersin öğretim elemanı tarafından oluşturulan bir veya daha fazla ödev ya da projeden oluşur.

DERSE KATILIM

Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Hazırlık Okulu öğrencileri, her seviyedeki derslerin %85’ine katılmak zorundadır. Her seviye geçişinde KIUS üzerinden güncellenen devam bilgilerini takip etmek öğrencilerin sorumluluğundadır. Devamsızlık oranı dersin sonunda en fazla %20 olursa, öğrenciler final sınavına (Level Exam) giremez ve 7 haftalık dersi tekrar etmek zorunda kalır. Herhangi bir sebeple derse katılmayan veya ders bitiminden önce sınıftan ayrılan öğrenciler yoklamaya dahil edilmez. Devam süreci aynı şekilde uygulanacağından dolayı, ders programında herhangi bir değişiklik yapılması veya normal ders saatleri dışında telafi dersi yapılması gerektiğinde, öğrenciler duyurulan gün ve saatlere uymak zorundadırlar.

Disiplin Esasları

Öğrencilerin ders materyallerini derse gelirken getirmeleri , ödev ve projeleri zamanında yapmaları ve teslim etmeleri gerekir.

Derslere geç gelen öğrenci sınıfa alınır fakat sınıfta YOK yazılır.

Derste SADECE İngilizce konuşulur.

Derslerin işlenişini bozacak herhangi bir davranış için Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince işlem yapılır.

Akademik yıl boyunca yapılan tüm sınavlarda kopya çeken, kopyaya teşebbüs eden ya da kopya veren öğrencinin sınavı iptal edilir ve geçersiz sayılır, bu öğrencilerle ilgili disiplin işlemi yapılır.

Verilen ödev ve projelerin alıntı, çalıntı, internetten tümü ya da bir kısmını kopyalama olduğu, çeviri motoru kullanıldığı tespit edildiği takdirde ödev geçersiz sayılır, not olarak da karşılığı sıfır (0) olur.

SOSYAL VE AKADEMİK ETKİNLİKLER

English Club:

Her pazartesi, tüm seviyedeki öğrencilere açık olan İngilizce Kulübü, İngilizce Hazırlık Okulu eğitmenleriyle birlikte oyunlar, etkinlikler, etkinlikler ve sohbetler sunar. Bu aktiviteler, öğrencilerin özgüvenlerini artırır, farklı seviyedeki öğrencilerin kaynaşmasını sağlar, dilin daha aktif kullanılmasını teşvik eder ve öğrencilerin birlikte eğlendikleri İngilizce Kulübü aktivitelerinde derslerde biriken stres ve kaygının atılmasına yardımcı olur.

Ücretsiz İngilizce Kursları:

Öğrencilerimizin dil gelişimini desteklemeyi amaçlayan ücretsiz İngilizce kursları, her dönem iki seviyede düzenlenmekte ve tüm öğrencilere açık olmaktadır. Kurs sonunda, öğrencilere tamamladıklarına dair sertifikalar verilmektedir.

Seminerler, Konferanslar, Çalıştaylar

İngilizce Hazırlık Okulu, öğrencilerin ihtiyaçlarına göre yıl boyunca seminerler, konferanslar ve atölye çalışmaları düzenleyerek, onların ihtiyaç duydukları konularda bilgi edinmelerini ve alanında uzman katılımcılarla tanışmalarını sağlamaktadır. Aynı zamanda, İngilizce Hazırlık Okulu bünyesinde gelenekselleşen “İngilizce Günleri” kapsamında, her yıl farklı temalarda öğrencilere destek sağlanmaktadır.

HİZMET BİRİMLERİ

Okulumuzda bulunan hizmet birimlerinden her zaman yararlanabilirsiniz.

Kütüphane

Bilgisayar Laboratuvarları

Revir

Yemekhane