Mimarlık

Genel Bilgi

Mimarlık, insanlık tarihinin en eski meslek disiplinlerinden biridir. Mimarlık mesleği, bilimsel ve sanatsal ilkeleri kullanarak, insanlar için sağlam, güvenli, işlevsel, sağlıklı, ve estetik açıdan zengin bina ve benzer mekanları oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda, mimarlık mesleği toplumun sanatsal ve kültürel açıdan gelişmesinde önemli bir rolü vardır.

 

Kıbrıs İlim Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi içinde yer alan Mimarlık Bölümü 2018 yılında kurulmuştur. Mimarlık Bölümü Lisans Programının eğitim dili İngilizcedir. Lisans Programı 4 yıl ve 8 dönemden oluşmaktadır. Mimarlık Bölümü Lisans Programının vizyonu; uluslararası standartlar ve etik değerler çerçevesinde eleştirel düşünen, yaratıcı, sorunlara holistik bir yaklaşım geliştiren, mevcut ve modern teknolojileri kullanabilen, toplumsal ve çevresel sorunlara duyalı ve yabancı dili güçlü çağdaş mimarlar yetiştirmektir. Bu bağlamda, Bölümümüzün misyonu ise, bilimsel ve sanatsal faaliyetler çerçevesinde ulusal ve uluslararası düzeyde işbirliğini geliştiren, yüksek teknolojiler ile kaliteli eğitim veren bir Bölüm olmayı amaçlamaktadır. Mimarlık Bölümü’nden mezun olanlara ‘Mimar Lisans Diploması’ verilir. Mezunlarımız ‘Mimar Unvanı’ alır.