Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Genel Bilgi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanı yerel ve global düzeyde siyasal süreçleri ve yapılanlanmaları inceler, siyasal ve yönetimsel süreçlerin ekonomi, sosyoloji, hukuk ve teknoloji gibi alanlarda keşiştiği noktaları anlamamıza, bu bağlamda teorik ve pratik sonuçlar çıkarmamıza yardımcı olur. Küreselleşme baskısıyla yerel, bölgesel ve global süreçler arasında etkileşim artarken ve ulusal sınırlar içerisinde alınan kararların etkileri bu sınıların ötesindekine taşınırken, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi hem bu siyasi etkileşim süreçlerine dair hem de yerel ve global örgütlenme yapılarına dair yeni sorular sormakta, yeni fikir ve kavramlar üreterek değişen dünyayı daha iyi anlamlandırmamızı sağlamaktadır.

Kıbrıs İlim Üniversitesi bu anlayış çerçevesinde geliştirilen Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü müfredatıyla alanda eğitim görmek isteyen öğrencilere öncelikle alanın ana çerçevesini oluşturan siyasi tarih, devletleşme, devlet-toplum ilişkileri, kamu maliyesi, siyasi kurumların oluşumu ve işleyişi, siyasi ideolojiler, siyasi partiler, siyasi katılım ve siyasi davranış konularındaki teorik ve pratik bilgiler kazandırırmayı amaçlar. Aynı zamanda müfretatımız daha güncel konular olan temel insan hakları, çevre politikaları, toplumsal cinsiyet çalışmaları ve küresel, bölgesel, ulusal ve yerel politikalar arasındaki etkileşimi inceleme imkanı tanıyan dersler içerir. Günümüz çalışma hayatının gerekliliği olan disiplinlerarası yaklaşım göz önünde bulundurularak, müfredatımız öğrencilere Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile kesişen hukuk, sosyoloji, insan kaynakları yönetimi, istatistik ve ekonomi alanlarında bilgi dağarcıklarını zenginleştirme ve temel aktarılabilir beceriler olan kritik düşünme, yazılı ve sözlü iletişim, liderlik gibi yetiler de kazanma imkanı sunar.

İş Alanları

Alanın doğası gereği Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü mezunları öncelikle kamu sektörü ve bürokrasisinin farklı kademelerinde kendilerine yer bulur. Bunun yanında alan mazunları siyasi partiler, yerel ve uluslararası sivil toplum ve düşünce kuruluşları, uluslararası ve bölgesel örgütlerin  yönetim kademelerinde kendilerine kariyer imkanı bulabilirler. Alan müfredatının disiplinlerarası doğası göz önünde alındıgında Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü mezunları ayrıca özel sektörde çeşitli pozisyonlardada  özellikle yönetici ve danışman kadrolarında kendilerine yer bulabilemektedir.

Yrd. Doç. Dr. Cemaliye Beysoylu Tahiroğlu

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı

Yrd. Doç. Dr. Cemaliye Beysoylu Tahiroğlu

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı

Yrd. Doç. Dr. Sina KISACIK

Bölüm Öğretim Üyesi