Genel Bilgiler

Kıbrıs ilim üniversitesi mekatronik programı makine ve elektrik mühendisliğinin robot bilimi alanında uyguladığı temel anlayışa dayanmaktadır.CSU mekatronik mühendisliği bölümünde mühendislik sistemlerinin tasarım,üretim ve kontrolünde aday profesyonellerin eğitiminin yanı sıra araştırma ve geliştirme projeleri yürütülmektedir. Bölümümüz, eğitim ve araştırma faaliyetlerine hizmet eden modern teknolojiye sahip laboratuvarlar gibi fiziksel tesislerle tam donanımlıdır.

Programın Amacı
Hedefler
Eğitim-Öğretim Metotları
Kariyer Olanakları
Akademik Kadro
İletişim

Mekatronik, en basit anlatımıyla; makina, elektronik ve yazılım kombinasyonundan oluşan sistemler ile ilgilenen bir mühendislik dalıdır. Mekatronik; makina mühendisliği, elektronik, kontrol ve bilgisayar sistemlerinin sinerjik bir kombinasyonu; işlevleri mekanik, elektronik, bilgisayar ve yazılım teknolojisinin entegrasyonuna dayanan ve gelişmiş ürün, işlem ve sistemleri kurmak için kullanılan ürünlerin dizaynı ile ilgilenen disiplinler arası bir mühendislik dalıdır.

Kıbrıs İlim Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği lisans programı, elektrik, (optik dahil) elektronik, makina ve bilgisayar mühendisliklerini anlamlı bir bütünlük içinde öğrenciye sunmayı; böylece 'akıllı” bir elektro-mekanik sistem oluşturabilmek için gerekli alt teknolojileri kullanabilecek veya bu alandaki uzmanlarla iletişim kurarak ürün tasarımını gerçekleştirebilecek mühendisleri yetiştirmeyi amaslıyor.

Kıbrıs İlim Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği diplomasına sahip, yukarıda değinilen çok yönlü, tümleşik bilgi ve kavramlarla donatılmış bir öğrenci, bilgisayarların bütünleştirdiği üretim sistemleriyle iş gören yüksek teknolojili firmalarda da, ileri otomasyon ürünlerini geliştiren ve kullanan araştırma merkezlerinde de öncelikle iş bulabilme ayrıcalığına sahip olacak.

Kıbrıs İlim Üniversitesi bu stratejik ve önemli bilim alanında, ülkemizde hissedilen yetişmiş eleman gücü asığının kapatılmasına katkı yapmayı amaçlanıaktadır.

Mekatronik ve kontrol alanlarındaki en son bilgileri öğrencilerimize kazandırmanm ötesinde, yaratıcı geliştirmeyi teşvik ederek çağdaş teknolojileri kullanabilen bireylerin yetiştirilmesi de hedefimizdir.

Mekatronik Mühedisliği bölümü olarak amacımız, ileri teknolojiye odaklı, dinamik, disiplinlerarası ve çok disiplinli programların oluşturduğu sinerjiyle; ulusal ve uluslararası düzeyde teknoloji üreten, yönlendiren, topluma ve çevreye duyarlı, takım çalışmasına yatkın, liderlik yetenekleri gelişmiş, yaratıcı, araştırmacı, girişimci mühendisler yetiştirmektir.

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, araştırma ve sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma, pratik uygulama gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Sunduğumuz lisans programımız, seçkin akademisyen ve uzman kadrolarımız ile öğrencilerimizi geleceğin mekatronik mühendisi olarak hazırlamaktadır.

Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora derecelerine başvuruda bulunabilirler.  Bununla  birlikte lisans  öğrenimini tamamlayan öğrencilerimiz yüksek lisans ve doktora öğrenimlerinin ardından bilim insanı  unvanıyla akademisyen olarak iş hayatlarını sürdürebilmektedir.

Ünvan Ad-Soyad Görev Program E-mail adresi
Prof. Dr. Ata ATUN Mühendislik Fakültesi Dekanı Mekatronik Mühendisliği ataatun@csu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Roozbeh VAZIRI Mekatronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Mekatronik Mühendisliği roozbehvaziri@csu.edu.tr
ÜnvanAd-SoyadGörevProgramE-mail adresi
Yrd. Doç. Dr.Roozbeh VAZIRIMekatronik Mühendisliği Bölüm BaşkanıMekatronik Mühendisliğiroozbehvaziri@csu.edu.tr