Yatay Geçiş

%100 Burs imkanı ile yatay geçiş şansı

Online Başvurular öğrenci işleri müdürlüğü ve ilgili fakültelerin komisyonları tarafından incelenir, uygun görülen öğrenciler ön kayıt yaptırmaya hak kazanırlar. 

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Üniversitemiz Lisans Programlarına KKTC’deki üniversitelere devam eden ve TC uyruklu öğrencilerin yatay geçiş başvuruları kabul edilmeyecektir.

Kayıt için gerekli belgeler:

 1. 1 Adet Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 2. 4 Adet Vesikalık Fotoğraf
 3. Sabıka Kaydı
 4. İkametgah Belgesi
 5. Dönemlik Eğitim Harcının Tümünün Veya İlk Taksitin Kıbrıs İlim Üniversitesi Banka Hesabına Yatırıldığına İlişkin Banka Dekontu
 6. Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden Alınan Heyet Raporu (Son 6 Aya Ait)
 7. Yerleştiği Yıla Ait Ösym Sonuç Belgesi Ve Puan Tablosu
 8. Transkript
 9. Yatay Geçişi Kabul Edilen Öğrencilerin Kayıtlı Oldukları Üniversiteden Alacakları Yatay Geçişine Engel Bir Durum Olmadığına Dair Belge

KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ

 1. Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.
 2. Kurumlararası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 olması şarttır.
 3. İkinci maddedeki başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusu yapabilir.
 4. Yatay geçişle gelen öğrencilerin önceki diploma programından almış olduğu dersler muaf tutularak/transfer edilerek, diploma programını bitirdiği Üniversitedeki bölüm/programdan almış olduğu derslere göre genel not ortalaması belirlenir.

 Başvuru için gerekli belgeler:

 1. Yatay Geçiş Başvuru Formu
 2. Yeni Tarihli Öğrenci Belgesi
 3. Transkriptin Aslı
 4. ÖSYS Sonuç Belgesi
 5. ÖSYS Yerleştirme Belgesi
 6. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 7. Disiplin Cezası Almadığına Dair Belge

Not: Başvuru değerlendirmeleri sonucunda kayıt hakkı kazanan öğrencilerin, intibak işlemleri için kayıt aşamasında ders içeriklerini getirmeleri gerekmektdir.

YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ

 1. Başvuru Tarihleri :
  • 22 Temmuz -9 Ağustos
  • 19 Ağustos-26 Ağustos 2019
 1. Değerlendirme Tarihi: 28 Ağustos 2019 - 31 Ağustos 2019
 2. Sonuçların İlan Tarihi : 10 Eylül 2019
 3. Kesin Kayıt Tarihi  : 16-18 Eylül 2019
 4. Yedek Kayıt Tarihi : 19- 21 Eylül 2019

Başvuru:
Теl       : +90 392 650 00 00
E-mail : aday@csu.edu.tr