TÜRKÇE HAZIRLIK (TÜRKÇE)

TÜRKÇE HAZIRLIK PROGRAMI 

Türkçe Hazırlık Programı, yabancı öğrencilerin Türkçe dil becerilerini geliştirmeyi amaçlayan kapsamlı bir eğitim programıdır. Bu program, KKTC’de eğitim almak isteyen yabancı öğrencilerin dil engelini aşmalarına ve akademik başarılarını artırmalarına yardımcı olur. 

Programın Amaçları

Dil Becerilerini Geliştirmek: Öğrencilerin okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini geliştirerek, Türkçe’yi etkin bir şekilde kullanmalarını sağlamak.
Kültürel Uyum Sağlamak: Türkiye’nin kültürel değerlerini ve sosyal yaşamını tanıtarak, öğrencilerin Türkiye’ye uyum sağlamalarına yardımcı olmak.

Akademik Hazırlık: Üniversite düzeyindeki dersleri takip edebilmeleri için gerekli akademik dil becerilerini kazandırmak.

EĞİTİM SÜRESİ VE DERS SAATİ

Türkçe Yeterlik Sınavında (CSUTPE) başarısız olan ya da gerekli yeterliğe sahip olmayan öğrenciler, Yabancı Diller Yüksekokulu Türkçe Hazırlık Eğitim Programı’na en az bir akademik yarıyıl devam etmekle yükümlüdürler. Türkçe Hazırlık Eğitim Programı azami eğitim süresi 4 akademik yarıyıl ya da aynı kur için 4 başarısız tekrardan oluşmaktadır. Türkçe Hazırlık Eğitim Programı’nda haftalık ders saati, tüm düzeyler için asgari 20 saattir.

YETERLİK

Kıbrıs İlim Üniversitesi’nde bulunan ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyde eğitin dili Türkçe olan programlara kabul edilen ve/veya yerleşen Uluslararası öğrenciler, Yabancı Diller Yüksekokulu Türkçe Hazırlık Eğitim Programı tarafından ilan edilecek tarihlerde açılacak olan Türkçe Yeterlik Sınavı’ndan (CSUTPE) başarılı olmaları ya da yeterlik belge ve puanlarına sahip olmaları halinde Yabancı Diller Yüksekokulu’nun değerlendirmesi sonucunda birinci sınıfa kayıt yaptırabilirler

DEVAM ŞARTI

Türkçe Hazırlık Eğitim Programında öğrenciler her yarıyıl için derslerinin yüzde 80’nine devam etmek zorundadırlar.
Ölçme- Değerlendirme
Türkçe Hazırlık Eğitim Programında uygulanacak sınavların sonuçları ve öğrencinin başarı notu Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Öğretimi Yönergesi Usul ve Esasları çerçevesine göre belirlenir. Türkçe Hazırlık Eğitim Programı bitirme koşulları tüm öğrenciler için B2 seviyesidir.
Gerektiğinde not ortalamalarının oluşumunda etkili olacak kısa ara sınav ve sözlü sınavlar Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılır.

HİZMET BİRİMLERİ

Okulumuzda bulunan hizmet birimlerinden her zaman yararlanabilirsiniz.
Kütüphane
Bilgisayar Laboratuvarları
Revir
Yemekhane