Yazılım Mühendisliği

Genel Bilgi

Programın Misyonu

Yazılım mühendisliği programının misyonu Yazılım yaşam süreci içinde mühendislik yaklaşımlarını kullanarak etkili çözümler üretebilecek nitelikte, etik ilkeler ile yaşam boyu öğrenmeyi özümsemiş sorumluluk sahibi, Yurt içi ve yurtdışında işbirliği kurarak çalışmalar yürütebilecek ve böylelikle ülke kalkınmasına ve toplum refahına katkıda bulunacakyazılım mühendisleri yetiştirmektir

Programın Vizyonu

Mezunları uluslararası seviyede aranan, bilimsel araştırmalar, projeler ve eğitim konularında ülkemizde ve dünyada önde gelen Yazılım Mühendisliği bölümlerinden biri olmak.

Programın Amacı

  • Mühendislik yaklaşımlarını kullanırken etik, sosyal, yasal ve ekonomik ilgileri bütünleştirecek uygun çözümleri tasarlayabilen
  • Yazılım tasarımı, geliştirilmesi, gerçekleştirimi ve doğrulanması için temel sağlayan mevcut teorileri, modelleri ve teknikleri anlayabilen ve uygulayabilen
  • Yazılım geliştirme ortamında etkin olarak çalışabilen, gerekli olduğunda liderlik yapabilen ve kullanıcılarla iyi iletişim kurabilen yani proje yönetimi becerisine sahip
  • Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinerek mesleki ve kişisel gelişimlerini devam ettiren mühendisler yetiştirmektir